Veel mensen doen niet wat ze eigenlijk willen. Ze staan er ook niet bij stil. Ze doen maar gewoon wat ze gewend zijn en wat er van ze verwacht wordt. Wat de maatschappij verwacht …. Wat je werkgever verwacht …. Wat je familie verwacht …. Wat vrienden en buren verwachten …. Ze denken niet na…

Lees meer